Koira-avusteinen kuntoutus

Minä ja työparini, labradorinnoutaja Wiola olemme ensimmäinen virallinen toimintaterapeuttinen kuntoutuskoirakko Rovaniemellä ja koko Lapissa.

Olen suorittanut v.2018 JAMK:n koira-avusteisen kasvatus- ja kuntoutustyön täydennyskoulutuksen. Kävimme koirani Selman kanssa soveltuvuuskokeessa lokakuussa 2021 ja Wiolan kanssa vuotta myöhemmin. Lokakuussa 2021 minä ja Wiola annoimme yhteistyöstämme hyväksytyn työnäytön Terapiakeskuksessa. Meidän työskentelyämme kävi seuraamassa kaksi Koirat kasvatus- ja kuntoutustyössä -yhdistyksen tuomaria. Tuomarit arvioivat koirakon kykyä toimia ammatillisesti, tavoitteellisesti ja turvallisesti kuntoutusyhteistyössä aidoissa terapiatilanteissa. Arvioinnissa kiinnitetään huomiota siihen, tukevatko koiran kanssa tehtävät toiminnat asiakkaan terapiatavoitteiden saavuttamista, miten terapeutin, asiakkaan ja koiran yhteistyö sujuu, onko toiminta turvallista ja eettistä, nauttiiko koira työskentelystä ja onko työskentely koiralle sopivasti mitoitettua. Terapiatilanteen jälkeen tuomarit arvioivat vielä erikseen terapiakoiran hallintaa työympäristössä havainnoiden luopumista, paikalla oloa, luoksetuloa, vieraan koiran ohitusta, kohtaamista ja seuraamista.

Kasvatus- ja kuntoutuskoirat ovat ammattimaiseen työkäyttöön koulutettuja, asiakasturvallisiksi testattuja opetus-, kasvatus-, sosiaali- ja/tai terveysalan ammattilaisen työssään käyttämiä työkoiria. Päästäkseen viralliseksi kasvatus- tai kuntoutuskoirakoksi tulee koiran ohjaajan suorittaa 10 opintopisteen laajuinen ammatillinen täydennyskoulutus, jossa käsitellään koiran kouluttamista, koiran käyttämistä erilaisissa työympäristöissä ja -tilanteissa sekä turvallisuuteen, työkoiran hyvinvointiin ja ammattieettisiin näkökulmiin liittyviä kysymyksiä. Kasvatus- ja kuntoutuskoirat pääsevät harjoittelemaan työtään suoritettuaan työkoiran soveltuvuuskokeen. Työnäyttöä suositellaan toteutettavaksi kolmen vuoden kuluessa soveltuvuuskokeesta.

Koira-avusteinen terapia on ammattimaista toimintaa, johon vaaditaan vankka oman kuntoutustyöalan ammattitaito, vahva osaaminen koira-avusteiseen työskentelyyn ja koiran kouluttamiseen sekä työkoiran ja terapeutin välinen myönteinen, luottamuksellinen ja toimiva vuorovaikutussuhde. 

Linkit:

IMG_2958
IMG_2958
IMG_2925
IMG_2925
IMG_2949
IMG_2949
IMG_3160
IMG_3160
IMG_2830___serialized1
IMG_2830___serialized1
IMG_1630___serialized1
IMG_1630___serialized1
IMG_1629___serialized1
IMG_1629___serialized1
IMG_2825
IMG_2825
IMG_1624
IMG_1624
IMG_1958___serialized1
IMG_1958___serialized1
IMG_1702
IMG_1702
IMG_1881___serialized1
IMG_1881___serialized1